Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan çalışmalar

 

 1.  Akbaba M, Varinli İ, Eriş O, Slem G, Birand A: İntraoküler Cerrahide İrrigasyon sıvısındaki Adrenalinin Lokal ve Sistemik Etkileri. Ed. Haznedaroğlu G, Andaç K., TOD XXI Ulusal Kongresi Bülteni (1987), Cilt 2, İzmir, Karınca Matbaacılık, 1988,685-89
 2. Soylu M, Slem G, Akbaba M: Bilateral Papillitlerin Klinik Değerlendirilmesi. Ed. Haznedaroğlu G, Andaç K., TOD XXI Ulusal Kongresi Bülteni (1987), Cilt 2, İzmir, Karınca Matbaacılık, 1988, 1206-8
 3. Akbaba M, Köker F, Kaya A: Penetran Göz Yaralanmalarında B-scan Ultrasonografinin Tanısal Değeri. Ed. Doğan Ö.K., Okudan S, TOD XXII Ulusal Kongresi Bülteni (1988), Cilt 1, Konya, Ülkü Basımevi, 1988, 153-58
 4. Aksoy M, Ersöz TR, Akbaba M: Kontakt Lenslerin Entolerans ve Komplikasyonları.  Ed. Doğan Ö.K., Okudan S, TOD XXII Ulusal Kongresi Bülteni (1988), Cilt 1, Konya, Ülkü Basımevi, 1988, 339-44
 5. Mürşitoğlu M, Varinli İ, Akbaba M: Pars Plana Vitrektomisi ve Sonuçları. Ed. Doğan Ö.K., Okudan S, TOD XXII Ulusal Kongresi Bülteni (1988), Cilt 1, Konya, Ülkü Basımevi, 1988, 381-85
 6. Atilla E, Oğuz M, Yalaz M, Köker ÖF: Kraniofasial Travmalı Hastalarda Acil BT Tetkiki ile Orbita Değerlendirilmesi. Ed. Köker ÖF, Ersöz TR, Kaya A. TOD XXIII. Ulusal Kongresi Bülteni (1989), Cilt 2, Adana, Çukurova Üniversitesi Basımevi, 1989, 880-85
 7. Oğuz M, Atilla E, Köker ÖF, Yalaz M, Ersöz TR: Orbital Yer Kaplayan Lezyonlarda Bilgisayarlı Tomografi. Ed. Köker ÖF, Ersöz TR, Kaya A. TOD XXIII. Ulusal Kongresi Bülteni (1989), Cilt 2, Adana, Çukurova Üniversitesi Basımevi, 1989, 886-93,
 8. Aksoy M, Ersöz TR, Mürşitoğlu M, Yalaz M, Varinli İ: Kontakt Lenslerin Neden Oldukları Optik rahatsızlıkların Lens Türlerine Göre İncelenmesi. Ed. Köker ÖF, Ersöz TR, Kaya A. TOD XXIII. Ulusal Kongresi Bülteni (1989), Cilt 3, Adana, Çukurova Üniversitesi Basımevi, 1989, 1020-23
 9. Varinli İ, Genç N, Yalaz M: Waardenburg Sendromu. Ed. Köker ÖF, Ersöz TR, Kaya A. TOD XXIII. Ulusal Kongresi Bülteni (1989), Cilt 3, Adana, Çukurova Üniversitesi Basımevi, 1989, 1073-75
 10. Kaya A, Yalaz M, Köker ÖF: Kapaklarda Lokalize Bir İmpetigo Olgusu. Ed. Köker ÖF, Ersöz TR, Kaya A. TOD XXIII. Ulusal Kongresi Bülteni (1989), Cilt 3, Adana, Çukurova Üniversitesi Basımevi, 1989, 1076-78
 11. Yalaz M, Karademir M, Yağmur M, Varinli İ: Distiroid Orbitopatide Tanı Kriterleri. Ed. Köker ÖF, Ersöz TR, Kaya A. TOD XXIII. Ulusal Kongresi Bülteni (1989), Cilt 3, Adana, Çukurova Üniversitesi Basımevi, 1989, 1096-99
 12. Yalaz M: Travmatik Göz Lezyonlarında Adli Rapor Düzenlenmesi. Ed. Ed. Köker ÖF, Ersöz TR, Kaya A. TOD XXIII. Ulusal Kongresi Bülteni (1989), Cilt 3, Adana, Çukurova Üniversitesi Basımevi, 1989, 1100-2
 13. Mürşitoğlu M, Ersöz TR, Paydaş S, Yalaz M: Alport Sendromunda Lens Değişiklikleri. Ed. Köker ÖF, Ersöz TR, Kaya A. TOD XXIII. Ulusal Kongresi Bülteni (1989), Cilt 3, Adana, Çukurova Üniversitesi Basımevi, 1989, 1103-8
 14. Acar MA, Akbaba M, Yalaz M: Çukurova Bölgesinde Behçet Hastalığı Prevalansı. IX. Prof. Dr. A. Lütfi Tat Sempozyumu. Ed. Taşpınar A, 12-14 Ekim 1989, yargıç matbaası, Ankara, 1990, 272-75
 15. Koçak C, Yalaz M, İsbir T, Slem G, Nas K: Açık Açılı Glokom Olgularında Lipid Profilinin Yerinin Tartışılması. Ed. Günalp İ, Hasanreisoğlu B, Duman S, ve ark., TOD XXIV. Ulusal Kongresi Bülteni (1990), Cilt 1, Ankara, Yıldırım Ofset Basımevi, 1990, 363-65
 16. Kaya A, Yalaz M, Varinli İ, Eroğlu A: Koristomaların Klinik Özellikleri. Ed. Günalp İ, Hasanreisoğlu B, Duman S, ve ark., TOD XXIV. Ulusal Kongresi Bülteni (1990), Cilt 2, Ankara, Yıldırım Ofset Basımevi, 1990, 153-54
 17. Yalaz M, Slem G, Kaya A: Kutanöz Antraxın Klinik Özellikleri. Ed. Günalp İ, Hasanreisoğlu B, Duman S, ve ark., TOD XXIV. Ulusal Kongresi Bülteni (1990), Cilt 2, Ankara, Yıldırım Ofset Basımevi, 1990, 285-86
 18. Soylu M, Yalaz M, Köker ÖF, Slem G: Gaucher Hastalığında Göz Dibi Bulguları. Ed. Günalp İ, Hasanreisoğlu B, Duman S, ve ark., TOD XXIV. Ulusal Kongresi Bülteni (1990), Cilt 2, Ankara, Yıldırım Ofset Basımevi, 1990, 310-12
 19. Acar MA, Akbaba M, Yalaz M, Memişoğlu HR, Erken E, Denli YG: Çukurova Bölgesinde Familyal Behçet Hastalığı. Ed. Memişoğlu HR, III. Ulusal Behçet Hastalığı Kongresi, 29-30 Kasım 1991, Adana, 49-53
 20. Yalaz M, Soylu M, Özdemir N, Slem G: Pseudoeksfoliasyon Sendromunda Fundus Floresein Anjiografi Bulguları ve İntraoküler Basıncın Anjiografi Bulguları Üzerine Olan Etkisi. XXV. TOD Ulusal Kongresi Bülteni, İstanbul, Cilt II, 1991, 75-77
 21. Yalaz M, Hacıyakupoğlu G, slem G: Ayarlanabilir Sütür Tekniği İle Ptozis Cerrahisi. XXV. TOD Ulusal Kongresi Bülteni, İstanbul, Cilt IV, 1991, 310-12
 22. Yalaz M, Eroğlu A, Slem G, Varinli İ, Kaya A, Varinli S: Göz Kapağında Yerleşim Gösteren Ekrin Hidrosistoma Olgusu. Ed. Memişoğlu HR, Acar MA, Aksungur V, Özpoyraz M. XIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bülteni, 2-5 Ekim 1990, adana, Cilt II, 1991, 369-71
 23. Yalaz M, Atilla E, İşigüzel İ, Oğuz M, Soylu M, Genç N, Varinli İ: Orbital Kitlelerde Renkli Doppler Görüntüleme. XXVII. TOD Ulusal Kongresi ve VI. Yaz Sempozyumu ‘Lütfi Kırdar Anısına’, Marmaris, 27-30 Ekim, Cilt I, 1993, 14-19
 24. Eroğlu A, Mürşitoğlu M, Yalaz M, Özgan Y, Slem G: Diklofenak Sodyumun Trabekülektomide Antiinflamatuar Etkisinin Değerlendirilmesi. . XXVII. TOD Ulusal Kongresi ve VI. Yaz Sempozyumu ‘Lütfi Kırdar Anısına’, Marmaris, 27-30 Ekim, Cilt II, 1993, 1222-225
 25. Kaya A, Yalaz M, Slem G: Anoftalmik Sokette İntraorbital İmplantasyon ve Protez Uygulaması. Ed. Özçetin H, Ertürk H, Avcı R., XXVI TOD Ulusal Kongresi Bülteni, Bursa, 1992, Ön Mat A.Ş. Cilt 1, 1993, 27-32
 26. Yalaz M, Kaya A, Slem G, Othman İ: Mersilene Mesh ile Frontal Askı Prosedürü. Ed. Özçetin H, Ertürk H, Avcı R., XXVI TOD Ulusal Kongresi Bülteni, Bursa, 1992, Ön Mat A.Ş. Cilt 1, 1993, 41-44
 27. Yalaz M: Oftalmik Tümörlerde Tanı Yöntemleri. XXVII. TOD Ulusal Kongresi Bülteni, Ed. Doğan ÖK, Aydın RÇ. 18-23 Ekim 1994, Antalya, Cilt 1, 1994, 95-99
 28. İşigüzel İ, Yalaz M, Aikimbaev KS, Soylu M, Demircan N, Atilla E: Oftalmik Vasküler Lezyonlarda Renkli Doppler Görüntüleme. XXVII. TOD Ulusal Kongresi Bülteni, Ed. Doğan ÖK, Aydın RÇ. 18-23 Ekim 1994, Antalya, Cilt 2, 1994, 667-69
 29. Yalaz M: Levator Cerrahisi. XXX. TOD Ulusal Kongresi Bülteni, 14-18 Eylül 1996, Antalya, Cilt 1, 1996, 141-46
 30. Soylu M, İşigüzel İ, Demircan N, Aikibaev KS, Yalaz M: Behçet Hastalığının Oküler Tutulumunda Görülen Hemodinamik Değişiklikler. XXX. TOD Ulusal Kongresi Bülteni, 14-18 Eylül 1996, Antalya, Cilt 2, 1996, 130-33
 31. Soylu M, Canataroğlu H, Güleç A, Yalaz M, Noyan A: Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Çocuklarda Oküler Bulgular.  XXX. TOD Ulusal Kongresi Bülteni, 14-18 Eylül 1996, Antalya, Cilt 2, 1996, 202-6
 32. Yalaz M: İnvolusyonel Entropion. Kapak Şekil Bozuklukları. Ed. Güllülü G, ve ark. TOD Bahar Sempozyumu, Oküloplastik Cerrahi, 24-26 Mayıs 1996, Rize, 1996, 160-65
 33. Yalaz M, Demircan N, Yağmur M: Ptozis Cerrahisinde Kullanılan Mersilene Mesh’in Geç Sonuçları. TOD Bahar Sempozyumu, Oküloplastik Cerrahi, 24-26 Mayıs 1996, Rize, 1996, 263-69
 34. Yalaz M, Çakmakçı Ş, Aydoğmuş S: Transkanaliküler Multidiode Lazer Dakriyosistorinostomi İlk Uygulamalarının Orta Dönem Sonuçları. TOD 43. Ulusal Kongresi, 11-15 Kasım 2009, Antalya
 35. Serin D, Karslıoğlu Ş, Akbaba M, Buttanrı İ.B, Fazıl K: Soket Darlığı: 188 Hastada Klinik Değerlendirme. TOD 45. Ulusal Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya
 36. Buttanrı İ.B, Serin D, Karslıoğlu Ş, Akbaba M, Fazıl K, Acar B, Şahin S.M: Eksternal dakriyosistorinostomi ve tüp entübasyonu uygulanan hastalarda tüpün alınmasından sonraki takip sonuçlarımız. TOD 45. Ulusal Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya
 37. Akbaba M, Karslıoğlu Ş: TOD Oküloplastik Cerrahi Birimi 1. Video-Cerrahi Sempozyumu, Olgu Sunumları, 5-6 Mayıs, 2012, İzmir
 38. Arı Ş, Karslıoğlu Ş, Akbaba M, Fazıl K, Serin D, Buttanrı I.B: Travmaya Bağlı Göz Kaybında Demografik özellikler. 9.Mart Sempozyumu. 16-18 Mart, 2012, Adana
 39. Serin D, Karslıoğlu Ş, Buttanrı İ.B, Akbaba M: Eksternal Dakriyosistorinostominin Nadir bir Komplikasyonu: Geçici Orbiküler Kas Güçsüzlüğü. TOD 46. Ulusal Kongresi17-21 Ekim 2012, Antalya
 40. Akbaba M, Karslıoğlu Ş, Fazıl K, Serin D, Arı Ş, Buttanrı İ.B: Konjenital Anoftalmi ve Görme Potansiyeli Olmayan Mikroftalmili Olgularda Eksternal Orbital Akrilik Yer Tutucuların Kozmetik Sonuç Üzerine olan Etkisi. TOD 46. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya
 41. Fazıl K, Karslıoğlu Ş, Akbaba M, Serin D, Buttanrı İ.B, Arı Ş: Fitizik Gözlerde Protez Uygulaması Sonuçları. TOD 46. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya
 42. Buttanrı B, Serin D, Karslıoğlu Ş, Akbaba M, Arı Ş, Fazıl K: Frontal Askı Cerrahisinde Silikon Askı Materyalinin Tarsa Fiksasyonunun ve Fiksasyonda Kullanılan Sütür Materyalinin Cerrahi Başarıya Etkisi. TOD 46. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya
 43. Karslıoğlu Ş, Akbaba M, Arı Ş, Serin D, Fazıl K, Buttanrı İ.B: Radyoterapi Görmüş Anoftalmik Soketlerin Tedavisinde Temporal Adele Transpozisyonu. TOD 46. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya
 44. Arı Ş, Karslıoğlu Ş, Akbaba M, Fazıl K, Serin D, Buttanrı I.B: Travma nedeni ile Göz Kaybı Gelişen Hastalarda Etyoloji ile Yaş Grupları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ve Demografik Verilerin Karşılaştırılması. TOD 45. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya
 45. Akbaba M, Serin D, Buttantı IB, Buttanrı B, Arı Ş: TOD 48. Ulusal Kongresi. Orbita ve Perioküler Lenfanjiomlarında İntralezyoner Sklerozan Madde Enjeksiyonu. 05-09 Kasım 2014, Rixos Sungate Otel Kongre Merkezi, Antalya
 46. Akbaba M: TOD 51.  Ulusal Kongresi. Orbita Lezyonlarında Güncel Cerrahi Yaklaşımlar. 25-29 Ekim 2017, Titanik De Luxe Otel Kongre Merkezi, Antalya
 47. Akbaba M: TOD 51.  Ulusal Kongresi. Oküloplastik Cerrahide Acil Yaklaşımlar. İnteraktif Olgu sunumu 25-29 Ekim 2017, Titanik De Luxe Otel Kongre Merkezi, Antalya

 

Paylaş: Pinterest Facebook Twitter Whatsapp Linkedin