Göz ağrısı neden olur ?

Göz ağrısı neden olur ?

       Göz ağrısı göz muayenesine gelen hastaların sıklıkla belirttikleri bir yakınmadır. Genellikle iki gözde olmakla birlikte yalnızca bir gözde de olabilir.

Keskin batma tarzında bir ağrı olabileceği gibi künt bir ağrı veya basınç hissi ya da zonklayıcı tarzda olabilir. Gün boyu devam eden bir ağrı veya uzun süreli okuma ya da çalışma sonunda ortaya çıkan bir ağrı da olabilir. Bazen hastanın tek yakınması göz ağrısı olabilirken, bazen de kanlanma, kızarıklık, kaşıntı, sulanma, çapaklanma, şişlik ve görme bozukluğu da ağrıya eşlik edebilir.

Göz ağrısı tek bir hastalığa özel belirti olmayıp birçok etkenden dolayı hissedilebilir.

Göz ağrısının en yaygın sebeplerinden biri göz kuruluğudur. Kuruluğun göz yüzeyinde oluşturduğu tahriş ağrıya neden olabilir. Gün içinde giderek artar ve hastalar gözlerini kapatma ihtiyacı hissettiklerini bildirirler.

Düzeltilmemiş görme kusurlarından özellikle hipermetropi, astigmatizma ve 40 yaş sonrası ortaya çıkan presbiyopi de ağrı sebeplerinden biri olabilir.

Göz yüzeyinin enfeksiyöz hastalıkları da ağrı yapabilir.  Etkeni bakteriyel yada viral olabilir. Bu enfeksiyonlardan bazıları adenoviral keratokonjonktivitlerde olduğu gibi bulaşıcı iken bazıları da örneğin yanlış kontakt lens kullanıma bağlı keratitlerde olduğu gibi bulaşıcı olmayabilir ancak görme kaybı riski söz konusudur. Derhal lens kullanımına ara vererek en yakın göz kuruluşuna gitmek gerekir.

Alerjik durumlarda, çevresel toksik durumlarda ki bunlara örnek olarak toksik gazlar, yüzme havuzundaki kimyasallar, ultraviyoleye maruz kalmanın yarattığı tahribat da ağrıya neden olur. Bu durumda temasın kesilmesi önemlidir. Kimyasal bir yaralanma söz konusu ise bol su ile göz yıkanmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna baş vurulmalıdır.

Yüzeysel ya da derin yaralanmalar da gözde ağrı yapar. Özellikle iş kazaları bu tür yaralanmalarda önemli bir yer tutar. Çalışma sırasında göz ve yüz koruyucuları bu tür kazaları önlemede önemlidir.

Göz içi basıncının artması da ağrı ve bası hissi yapan sebeplerden birisidir. Özellikle akut açı kapanması glokomunda göz içi basıncının aniden yükselmesi ağrıya görme azalması da eşlik eder. Erken müdahale görme kaybını önler.

Göz içinin enfeksiyöz ya da non enfeksiyöz inflamatuvar hastalıkları da ağrı yapar.

Göz çevresi veya göz arkasındaki hastalıklar ki bunlardan başlıcaları sellülit, apse, miyozit, Graves hastalığı (tiroide bağlı gelişen orbita hastalığı), tümörler, damarsal anomaliler de ağrıya neden olur. Ağrı ile birlikte hastalığın etkenine göre diğer göz ve göz dışı belirtiler de mevcuttur.

Bu yazıda sizlere göz ağrısı yapan sebepleri kısaca irdelemeye çalıştım. Sıklıkla biz hekimler mesai dışında da arkadaşlarımız veya yakınlarımızın ‘gözüm ağrıyor, sebebi nedir?’ sorusu ile karşılaşırız. Okuduğunuz üzere göz ağrısı yapan birçok sebep mevcuttur. İhmal edilmemesi gerekir. Aniden oluşan ağrılar göz hastalıklarının acil durum kapsamına girer. Örneğin gözün aniden tansiyonun yükselmesi, yaralanması, enfeksiyonu acil müdahale gerektirir. Yatarak tedavi edilmeleri söz konusudur.

Sağlıklı günler dilerim.

Paylaş: Pinterest Facebook Twitter Whatsapp Linkedin