Davetli Konferans ve Konuşmacı

1. Orbita Travmalarında Cerrahi Yaklaşımlar.  TOD Konya Şubesi, Aylık Bilimsel Toplantı, Konya, 1993

2. Oftalmik Tümörlerde Tanı Yöntemleri. Tümör Paneli, TOD XVIII. Ulusal Kongresi, Antalya, 1994

3. Oftalmik Tümörlerde Renkli Doppler Görüntüleme.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Toplantılar Konferansı, Ankara, 1994

4. Kapak Şekil Bozuklukları Paneli. TOD İstanbul Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, İstanbul, 1995

5. RDG’de Normal Oftalmik Hemodinami. RDG Paneli, TOD XVIII. Kış Sempozyumu, Antalya , 1995

6. İnvolüsyonel Entropion. Kapak Şekil Bozuklukları Paneli, TOD Erzurum Şubesi Bahar Sempozyumu, Rize, 1996

7.  Levator Cerrahisi. Ptozis Cerrahisi Paneli, TOD XXX. Ulusal Kongresi, Antalya, 1996

8. Konjenital Epiforalarda Medikal Tedavi. TOD Ankara Şubesi Aylık Bilimsel Toplantı, Ankara, 1996

9. Konjenital Epiforalarda Tedavi. TOD Konya Şubesi Aylık Bilimsel Toplantı, Ankara, 1996

10. Konjenital Nazolakrimal Kanal Tıkanıklıklarının Kliniği ve Nedenleri. KNLKO Paneli,TOD XXXI. Ulusal Kongresi, İstanbul, 1997

11. Gözün Estetik Görünümünü Düzeltmede Oküloplasti ve Kapak Kitlelerinde Rekonstrüksiyon. TOD XXXI. Ulusal Kongresi Kursu, İstanbul, 1997

12. Ptozis ve Cerrahisi Konferans, Mersin, 1998

13. Levator Cerrahisi Ptozis ve Blefarofimozis Kursu, TOD XXXII. Ulusal Kongresi, Bursa, 1998

14. Kapak ve Kaş Ptozisi, Blefaroplastiler Yaşlılıkta Ortaya Çıkan Anomalilerinin Düzeltilmesindeki Gelişmeler Paneli, XX. Kış Sempozyumu, Bursa, 1998

15. Senil Entropium Entropium Kursu, TOD XXXIII. Ulusal Kongresi, İzmir, 1999

16. Canlı Cerrahi Oküloplastik Cerrahi, Ege Üniversitesi Göz Hast. ABD. II. Canlı Cerrahi Toplantısı, İzmir, 2002

17. Fasial Paralizide Altın İmplantasyonu. Oftalmolojide İmplantlar ve Eksplantlar, TOD Çukurova Şubesi Yaz Sempozyumu, Adana, 2002

18. Göz Kapağı, Lakrimal Sistem ve Orbita Travmalarında Yaklaşım. TOD Konya-Antalya Şubesi aylık Bilimsel Toplantısı, Konya, 2003

19. Oftalmolojide Eğitim Buluşması Sonuç Bildirgesi. Komitesi Eğiticiler Adına Sunuculuk, İzmir, 2003

20. Farklı Ptozis Olgularında Tanı ve Tedavi. Yuvarlak Masa Toplantısı. TOD Ankara Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, Ankara, 2003

21. Canlı Cerrahi I. Batı Karadeniz Oftalmoloji Toplantısı, Zonguldak, 2003

22. Yaygın İnflamatuvar Orbita Hastalıkları, TOD Bursa Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, Bursa, 2003

23. Tiroid Orbitopati ve Tedavisi Konferans, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 2004

24. Göz kapağı, Lakrimal Sistem ve Orbita Travmaları ve Tedavi Yaklaşımları Paneli, TOD 1. Mart Sempozyumu, Diyarbakır, 2004

25. Tiroid Orbitopatide Cerrahi Dışı Tedaviler. TOD İzmir Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı İzmir, 2004

26. Orbita Tümörlerinde Cerrahi Kurs, TOD 38. Ulusal Kongresi, Antalya, 2004

27. Lakrimal Sistem Problemleri ve Tedavisi. TOD 2. Mart Sempozyumu, ‘Dr. Nejat Tunç Anısına’ Pediatrik Oküloplastik sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları Paneli, Erzurum, 2005

28. Tiroid Orbitopatilerde Yumuşak Doku Tutulumu ve Tedavisi Paneli, TOD Çukurova Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, Adana, 2006

29. Pseudötümörler. Orbitanın Sık Rastlanan Tümörleri Paneli, TOD XXIX. Bahar Sempozyumu, İstanbul, 2006

30. Blefaroplastiler. Kurs, TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006

31. Oküloplastik Olgu Sunumları. Moderatör ve olgu sunumları, TOD XXX Bahar Sempozyumu, İstanbul, 2007

32. Orbita Tümörleri İnteraktif Olgu Sunumları. İnteraktif Kurs, Tartışmacı, 41. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2007

33. Oküloplastik Olgu Sunumları. Moderatör ve Olgu Sunumları,  İnteraktif Kurs, 41.  TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2007

34. Tiroid Orbitopati ve Tümörlerde Cerrahi Paneli, TOD 29. Kış Sempozyumu, Oküloplastik Cerrahide Yenilikler Paneli, 18-20 Ocak 2008, Antalya

35. Geriatrik Okuloplastik Sorunlar Paneli, TOD 21. Yaz Sempozyumu, Haziran 2008, Kapadokya

36. Oküloplastik Canlı Cerrahi Günleri. TOD Oküloplastik Cerrahi Birimi ve Kocaeli Üniversitesi, 19-21 Eylül 2008, Kocaeli

37. TOD 42. Ulusal Kongresi, Göz Çevresi Estetiği Paneli, 19-23 Kasım 2008, Antalya

38. TOD 43. Ulusal Kongresi, Oküloplastik Cerrahide Acil Durumlar Etkileşimli Toplantısı, 11-15 Kasım 2009, Antalya

39. TOD 7. Mart Sempozyumu, Pediatrik Oftalmoloji, Oküloplastik ve Çocukluk Çağı Tümörleri Paneli, 5-7 Mart 2010, Kayseri

40. TOD Oküloplastik Cerrahi Birimi IV. Canlı Cerrahi Toplantısı, 20-21 Mart, 2010, İstanbul

41. TOD Ankara Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı Ptozis Paneli, 20 Mayıs 2010

42. TOD 44. Ulusal Kongresi, Konferans, Ptozis Cerrahisinde başarıyı etkileyen Faktörler, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya

43. İstanbul Üniversitesi Oküloplastik Günleri. Canlı cerrahi. 5-7 Kasım 2010, İstanbul

44. TOD İstanbul Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, Oküloplastik Cerrahide Komplikasyonlar Paneli, 25 Kasım 2010, İstanbul

45. TOD Oküloplastik Cerrahi Birimi Aktif Üye Toplantısı, 15-16 Ocak 2011, Abant, Bolu

46. TOD XXXI Nisan Kursu, Oküloplastik Cerrahi, Orbita Hastalıklarında Cerrahi Yaklaşım Paneli, 1-3 Nisan 2011

47. TOD 45.Ulusal Kongresi. Nazal Endoskop ve Transkanaliküler Multi Diyot Lazer Kullanımı. Uygulamalı Kurs. 5-9 Ekim 2011, Antalya

48. TOD İstanbul Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı ‘Lakrimal ve Kapak Cerrahisinde Tartışmalı Konular Panelinde panelist. 15 Aralık 2011, İstanbul

49. TOD Oküloplastik Cerrahi 2. Aktif üye Toplantısı, 14-15 Ocak 2012, Bursa

50. TOD Diyarbakır Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, Konuşmacı. Konjenital Nazolakrimal Kanal Tıkanıklarında Yaklaşım,  Ptozis Cerrahisinde Başarıyı Etkileyen Faktörler, Fasiyal Paralizide Kapak Cerrahisi,18 Şubat 2012, Diyarbakır

51. TOD 9. Mart Sempozyumu, Göz Travmaları, Oftalmik Aciller ve Medikolegal Oftalmoloji ‘Oküloplastik Aciller Paneli’ Oturum Başkanı, 16-18 Mart 2012, Adana

52. TOD 9. Mart Sempozyumu, Göz Travmaları, Oftalmik Aciller ve Medikolegal Oftalmoloji,’Transkanaliküler Multidiod Laser DSR Uygulaması’ Uydu Sempozyumu. Oturum Başkanı. 16-18 Mart 2012, Adana

53. TOD Oküloplastik Cerrahi Birimi 1. Video-Cerrahi Sempozyumu, ‘Lakrimal sistem Cerrahisi 2’ Oturum Başkanı, 5-6 Mayıs, 2012, İzmir

54. TOD 35. Bahar Sempozyumu.  Oftalmolojide Komplikasyonlar. Oküloplastik Cerrahi Komplikasyonları Paneli, Panelist 18-20 Mayıs 2012, İstanbul

55. 16 th Afro Asian Congress of Ophthalmology, ‘Oculoplasty’ Free Paper, Chairperson, June 13-16, 2012 Harbiye Military Museum, İstanbul, Turkey

56. TOD 25. Yaz Sempozyumu. Oküler Cerrahide, Dün, Bugün, Yarın. ‘Oküloplastik Cerrahide Güncel Yaklaşımlar’ Paneli. Oturum Başkanı. 22-24 Haziran 2012, Mardin

57. TOD 25. Yaz Sempozyumu. Oküler Cerrahide, Dün, Bugün, Yarın.’Transkanaliküler Multidiod Laser DSR Uygulaması’ Uydu Sempozyumu. Oturum Başkanı. 22-24 Haziran 2012, Mardin

58. TOD 46. Ulusal Kongresi. Oküloplastik Cerrahi Birimi Kursu-3. Botulinum Toksini: Göz Çevresindeki Uygulamaları. Esansiyel Blefarospazmda Botulinum Toksini Tedavisi. 17-21 Ekim 2012, Antalya

59. TOD 36. Bahar Sempozyumu. Oftalmolojide Olgularla Güncel Yaklaşımlar. Panel 7 Oküloplastik Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Paneli. Oturum Başkanı. 17-19 Mayıs 2013, Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi, İstanbul

60. TOD 47. Ulusal Kongresi, Oküloplastik Cerrahide Acil Durumlar Paneli, Orbita Kanama ve Kırıkları, Konuşmacı, 6-10 Kasım 2013 Rixos Sungate Kongre merkezi, Antalya

61. TOD 47. Ulusal Kongresi, Oküler Onkoloji Sözel Oturumunda Moderatör, 6-10 Kasım 2013 Rixos Sungate Kongre merkezi, Antalya

62. TOD İstanbul Şubesi Kasım Ayı Aylık Olağan Bilimsel Toplantısı, Oküloplastik Cerrahide Doğrular e Yanlışlar Paneli, Soket Cerrahisi, Konuşmacı, 17,11, 2013, Dedeman Oteli, İstanbul

63. TOD 37. Bahar Sempozyumu. Göz Hastalıkları Tanı ve Tedavilerinde İpuçları ve Püf Noktaları, Oküloplastik Cerrahide İpuçları ve Püf Noktaları Paneli, Tiroid Oftalmopatisine Yaklaşım. Konuşmacı, 23-25 Mayıs 2014, Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi, İstanbul   

64. Oküloplastik Cerrahi Video Sempozyumu, Konuşmacı  ve Oturum Başkanı, 31 Mayıs-1 Haziran 2014, Point Hotel Barbaros, İstanbul

65. TOD 48. Ulusal Kongresi, Ptozis Cerrahisinde Başarıyı Etkileyen Faktörler Konferansında Moderatör, 5-9 Kasım 2014, Rixo Sungate Kongre Merkezi, Antalya

66. TOD 36. Kış Sempozyumu, Oküloplastik ve Orbital Cerrahi, Enflamatuar Orbita Hastalıkları Paneli, Moderatör, 23-25 Ocak 2015, Bursa

67. TOD İstanbul Şubesi Aylık Olağan Bilimsel Toplantısı, Kapak Cerrahisi Paneli, Moderatör, 16.04.2015, Dedeman Oteli, İstanbul

68. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Okulu, Göz ve Çevresi Enjeksiyonları, Oküloplastik cerrahide İnjeksiyonlar Paneli, Veno Lenfatik Malformasyonlarda İnjeksiyon Tedavisi, Konuşmacı, 2-3 mayıs 2015, Kocaeli

69. TOD 49. Ulusal Kongresi, OPC Söz 3. Tiroid Oftalmopati, Eviserasyon, Protez Oturumunda Moderatör, 4-8 Kasım 2015, İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye, İstanbul

70. BAU TIP 1. Oküloplastik Cerrahi Kadavra Disseksiyon Kursu. Eğitimci 27-28 Şubat 2016, İstanbul

71. TOD 50. Ulusal Kongresi, Lakrimal Cerrahide Başarıyı Etkileyen Faktöeler Paneli, Moderatör, 09-13 kasım 2016, Maxx Royal Kongre Merkezi, Antalya

72. TOD İstanbul Şubesi Aylık Olağan Bilimsel Toplantısı, Oküloplastik Cerrahi İnteraktif Video Paneli (olgularla), Konuşmacı, 15 Aralık 2016, Wyndham Grand Levent Hotel, İstanbul

73. TOD 37. Nisan Kursu Şaşılık. Oküloplastik ATO Uluslararası Kongre Ve Sergi Sarayı. Oturum Başkanı/Konuşmacı. 7-9 Nisan 2017, İstanbul

74. TOD 37. Nisan Kursu Oküloplastik Cerrahi olgu sunumları. Moderatör,Konuşmacı. 9 Nisan 2017, Ankara

75. TOD 40.Bahar Sempozyumu Pediatrik Oftalmoloji Pediatrik Kapak. Orbita ve Lakrimal Sistem Bozuklukları. Moderatör/Oturum Başkanı/Konuşmacı. 26-28 Mayıs 2017,İstanbul

76. TOD Oküloplastik Cerrahi Birimi Aktif Üye Toplantısı Konuşmacı. 10 Haziran 2017, Todem, İstanbul

77. TOD 1.Canlı Cerrahi Günleri Oküloplastik Cerrahi Video Sempozyumu. Konuşmacı. 16 Haziran 2017,İstanbul

78. TOD 1.Canlı Cerrahi Günleri Göz Kapak Tümör Eksizyonu ve Rekonstrüksiyonu. Oturum Başkanı/Konuşmacı. 16-18 Haziran 2017, İstanbul

79. Oküler Enfeksiyon Birimi Beceri Aktarım Kursu-Laboratuvarı. BAK: Oküler Enfeksiyonlarda Antimikrobiyal Kullanım İlkeleri, BAL: Oküler Enfeksiyonlarda İlaç Hazırlama ve Uygulama/Örnek Alma ve Mikrobiyolojik Tanı, Lakrimal sistem antimikrobiyal Ne zaman? Hangisi? Doz? Süre? Konuşmacı/Eğitmen. 10 Eylül 2017, Todem, İstanbul

80. TOD Bursa Şubesi Aylık Şube Toplantısı. ’’ Olgular ile Blefaroplasti: Cerrahi Yaklaşım ve Sık Karşılaşılan Sorunların Çözümü’’ 29 Eylül 2017,Bursa

81. Oküloplastik Cerrahi Birimi Beceri Aktarım Kursu. BAK:1 Tiroid Oftalmopati, Yeni tedaviler; Selenyum, Rituximab ve IGF 1 R Antagonistleri. Oturum Başkanı. 7 Ekim 2017,Todem, İstanbul

82. Türk Oftalmoloji Derneği 51.Ulusal Kongresi. Orbita Tümörlerine Yaklaşım. Konuşmacı/Oturum Başkanı. 24-29 Ekim 2017,İstanbul

83. 51.TOD Ulusal Kongresi. ’’Oküloplastik Cerrahide Acil Durumlarda Yaklaşımlar’’ Etkileşimli Toplantıda Konuşmacı. 26 Ekim 2017,  Antalya

84. TOD İstanbul Şubesi Aylık Şube Toplantısı. ’’Oküloplastik Cerrahi İnteraktif Video Paneli’’ Konuşmacı. 15 Aralık 2017,İstanbul

85. Oftalmoloji’de Eğitim Buluşması 3. Beyoğlu Göz Günleri. Oküloplastik ‘’Güncel Cerrahi Yaklaşımlar‘’ Moderatör/Konuşmacı.24-25 Şubat 2018

86. Oküloplastik Cerrahi Birimi Beceri Aktarım Laboratuvarı. BAL: Kapak Hastalıkları Oküloplastik Cerrahi Kadavra Kursu, Alt Kapak Blefaroplasti Cerrahi Teknikleri ve Kadavra Uygulaması, Bahçeşehir Üniversitesi 3-4 Mart 2018, İstanbul

87. TOD 15. Mart Sempozyumu. Temel Görüntüleme Yöntemleri, OPC Birimi Olgu Sunumları, Moderatör, 16-18 Mart 2018, Hiltonsa, Adana

88. Oküloplastik Cerrahi Birimi Beceri Aktarım Laboratuvarı. BAK: Orbita Hastalıklarında Görüntüleme, Vasküler. 6 Mayıs 2018, Todem, Ankara

89. TOD 2.Canlı Cerrahi Sempozyumu, Oküloplastik Cerrahi Birimi Video Oturum başkanı ve Alt Kapak Blefaroplasti- Cilt Yolu İle Başlığında Konuşmacı 11-13 Mayıs 2018, Wyndham Grand Hotel Levent, İstanbul

90. TOD 52. Ulusal Kongresi, İnteraktif Toplantı: Epiforalı Hastaya Yaklaşım İkil Tartışma (Debate), 13-18 Kasım 2018, Maxx Royal Belek, Antalya

91. TOD 42. Bahar Sempozyumu, Oftalmolojide Aciller, Acil Enfeksiyonlar Paneli, Orbital Sellülit, Konuşmacı, 10-12 Mayıs 2019, Hilton Bosphorus  Otel, İstanbul

92. TOD 53. Ulusal Kongresi,  OPC Etkileşmili Toplantı: Oküloplastik Cerrahide Komplikasyonlu Olgular, Moderatör, 6-10 Kasım 2019, Rixos Sungate Otel ve Kongre Merkezi, Antalya

93. TOD Çukurova Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı Perioküler Dolgu Uygulamalarında Uygulayıcı, Yaşa Bağlı eriorbital Değişiklikler ve Tedavisi Panelinde Moderatör ve Komplikasyonlar ve Yönetimi konuşmacı, 21 Aralık 2019, Seyan Oteli, Adana

94. TOD İstanbul Şubesi Aylık Olağan Bilimsel Toplantısı, Oküloplastik Cerrahide Olgularla Komplikasyonlar ve Yönetimi Paneli, Orbita Cerrahisinde Komplikasyonlar ve Yönetimi, Konuşmacı, 16 Ocak 2020, Point Hotel Barbaros, İstanbul

95. TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, Orbita Hastalıklarında Güncel Tanı ve Tedavi Kursu, Moderatör, 09-13 Aralık 2020

96. TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, OPC Video Sempozyum, Moderatör, 09-13 Aralık 2020

97. TOD Webinar, Konu: Tiroid Orbitopati: Sorular ve Yanıtlar, Konuşmacı, 7 Temmuz 2021

98. TOD İstanbul Şubesi Sanal 43. Bahar Sempozyumu, Oftalmolojide Görüntüleme Yöntemleri, Panel1: Temel Radyoloji Görüntüleme Yöntemleri- Nasıl Değerlendirelim, Moderatör, 22-23 Mayıs 2021

99. TOD 44. Bahar Sempozyumu, Oftalmik Yenilikler, Oküler Onkolojide Yenilikler Paneli, Moderatör, 13-15 Mayıs 2022, Grand Cevahir Otel, İstanbul

Paylaş: Pinterest Facebook Twitter Whatsapp Linkedin