Prof. Dr. Müslime AKBABA

Ptozis


Bir veya her ki göz kapağının doğuştan veya sonradan oluşan diğer sebeplerle düşük olmasıdır. Detaylar

Blefaroplasti


Üst ve/veya alt göz kapağında kalıtsal yada yaşa bağlı olarak oluşan şekil bozukluklarının düzeltildiği cerrahi yöntemlere blefaroplasti denir.Detaylar

Göz kuruluğu

Gözyaşı üretiminin azlığı veya yokluğuna göz kuruluğu (keratitis sika) denir.Detaylar

Gözyaşı kanal tıkanıklığı


Gözyaşı boşaltım sisteminin herhangi bir yerinde doğuştan veya sonradan oluşan sebeplerle tıkanma olması gözde sulanma ve bazen de çapaklanma yapar.Detaylar

Graves hastalığı


Tiroid bezinin işlevinin bozulması sonucunda göz kapaklarında çekilme, göz kayması ve gözde ileri doğru büyüme gibi belirtilerin ortaya çıkmasıdır.Detaylar

Göz protezleri


Gözü ameliyatla alınmış olan kişilerde iyi görüntüyü devam ettirmek için hastanın diğer gözüne benzer nitelikte yapılan protezlerdir.Detaylar