Prof. Dr. Müslime AKBABA

Soket Cerrahisi

Tanımı: Gözün enükleasyon veya eviserayon ameliyatlarından sonra alınmasından sonra ortaya çıkan şekil bozukluğunun düzeltilmesi ile ilgili olarak yapılan ameliyatların tümüne soket cerrahisi denir.

Yöntemler: Primer orbita implantasyonu: Enükleasyon ve eviserasyonu takiben gözün alındığı boşluğa yine yaklaşık göz boyutlarında bir implant konarak hem çöküklük önlenir hemde hastanın bir sure sonra kullanacağı göz protezine bir miktar hareket sağlanır. Bu amaçla poröz ve non poröz implantlar kullanılmaktadır.

Orbita içerisine konulan implantlardan bazıları

Sekonder orbita implantasyonu: Eviserasyon veya enükleasyon ameliyatından sonra implant konulmamış hastalara daha sonra yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı ikinci bir operasyonla implantın yerleştirilmesidir. Böylece hastaların daha doğal bir görünüme kavuşmaları sağlanır.

Travma nedeni ile sol gözünü kaybetmiş hasta

Sekonder implantasyon ve protezden sonra görünümü

Postenükleasyon soket sendromu

Tanımı: Daha önce herhangi bir nedenle gözünü kaybetmiş kişilerde üst göz kapağında düşme, protezde çökük görüntüye neden olan hacim kaybı, protezin yuvaya büyük gelmesi, kapakların kapanamaması ve kenarlarının içe dönmesi, alt kapakta sarkıklık gibi belirtilerin birinin, birkaçının veya tümünün olmasıdır.

Yöntemler: Belirtilere neden olan bozuklukların düzeltilmesine yönelik operasyonlar lokal veya genel anestezi anestezi altında belli bir plan doğrultusunda bir veya birkaç operasyonla düzeltilerek hastalara doğal bir görünüm yeniden kazandırılabilir.

Sağ postenükleasyon soket sendromu olan bir olgunun yandan görünüşü

Aynı hastanın operasyondan sonra görünüşü