Prof. Dr. Müslime AKBABA

Tiroide bağlı göz hastalığı (Graves Hastalığı)

Tanım: Tiroid bezindeki fonksiyon bozukluğu sonucunda göz çevresinde oluşan değişiklikleri tanımlamaktadır. Bunlar göz çevresinde belli belirsiz şekil bozuklukları, şişlik, ağrı ve kanlanmadan gözün ileri derecede öne doğru itilmesine ve görme kaybına kadar giden biri dizi değişiklikleri kapsamaktadır.

Nedenleri: Tiroid bezinin otoimmün bir hastalığıdır. Orbitada kas ve yumuşak dokudaki antijenlerin tiroid bezindeki antikorları nasıl aktive ettiği henüz tam olarak belli değildir. Genetik ve çevresel faktörlerin hastalığın seyrinde etkili olduğu düşünülmektedir.

Belirtileri: Hastalığın evresine ve şiddetine göre değişir. Hastalık ya akut inflamatuvar yada bunu takip eden inaktif evre bulguları ile karşımıza çıkar. Akut dönemde göz kapaklarında şişlik, kanlanma, ışıktan rahatsızlık, yaşarma gibi hafif bulgular olabileceği gibi, gözde itilme hissi, göz hareketlerinde ağrı, kapak aralığının çok açık olması, kapanamama, çift görme, gözün öne doğru çıkması, görmede bozulma gibi daha ağır bulgular olabilir. İnaktif evrede ise estetik kaygı yaratan kapaklarda çekilme, kapanamama, şaşılık ve öne doğru büyüme görülebilir.

Tedavisi: Hastalığın evresine ve şiddetine göre değişir. Hasta eş zamanlı olarak endokrin uzmanı ile birlikte takip edilerek tiroid bezindeki hastalığının da kontrol altına alınması gerekir. Hastalık aktif ancak belirtiler hafif ise sadece takip önerilir, ağrı, öne doğru itilme ve görme bozukluğu varsa öncelikle kortizon başlanır, yeterli olmazsa radyoterapi, görmenin bozulduğu durumlarda da dekompresyon cerrahisi yapılır. İnaktif evrede medikal tedavinin şekil bozukluklarını düzeltici etkisi yoktur.  Öne doğru olan çıkıklık için dekompresyon, kayma için şaşılık, kapak değişiklikleri içinde blefaroplasti ve gerekirse retraksiyon  cerrahisi yapılır.

Tiroide bağlı göz hastalığı nedeni ile oluşan sağ üst kapak retraksiyonu

Tiroide bağlı göz hastalığının oluşturduğu göz kayması

Tiroide bağlı göz hastalığından dolayı gözlerin ileri derecede öne itilmesi ve şekil bozukluğu