Prof. Dr. Müslime AKBABA

Sellülit

Tanımı: Orbitanın nonspesifik enfeksiyonudur. Enfeksiyonun bulunduğu yer göre preseptal, orbital sellülit, subperistal apse, orbital apse ve kavernöz sinüs trombozu olmak üzere başlıca beş  gruba ayrılmaktadır.

Nedenleri: Sıklıkla çocuklarda ve özellikle kış aylarında sinüs enfeksiyonlarını takiben görülür. Ayrıca yaralanmalar, operasyonlar sonrasında da karşımıza çıkar. Enfeksiyonun etkeni daha çok bakteri ve mantarlardır.

Belirtileri: Evresine göre değişir. Preseptal olanlarda göz kapaklarında kızarıklık, şişlik ve ısı artışı olur. Orbital olanlarda bu tabloya ekzoftalmus ta (gözün öne doğru büyümesi) eklenir. Subperiostal apsede çift görme ve gözde apseninin karşı tarafına doğru itilme, orbita apsesi ve kavernöz sinüs trombozunda göz bulgularının ve görmede bozulmanın artışının yanında hastanın genel durumu da ağırlaşır.

Tedavi: Hasta yatırılarak hemen sistemik antibiyotik tedavisi başlanmalı Klinik bulguları kontrol altında tutularak bir sonraki evreye geçişine engel olunmalıdır. Orbita tomografisi çekildiğinde hem orbitadaki enfeksiyonun durumu hemde sinüs enfeksiyonu ve kafa içi yayılımı olup olmadığı görülür. Apse oluşursa boşaltılmalıdır.

Sol tarafta preseptal orbita sellüliti olan hasta