Prof. Dr. Müslime AKBABA

Orbita yaralanmaları

Tanımı: Delici, kesici veya künt yaralanmalar sonrasında orbitada kanama, yabancı cisim, kırıklar, göz küresi, görme siniri veya kaslarda etkilenme olabilir.

Belirtileri: kapaklarda ekimoz, şişlik, kesi veya düşüklük, gözün öne doğru itilmesi veya içe doğru çökmesi, pupillada genişleme, göz bütünlüğünün kaybolması, kaslarda ve sinirlerde zedelenmeya bağlı hareket bozukluğu, görme bozukluğu ve ağrı. Orbita yaralanmaları genellikle yüz ve kafa travması ile birlikte olduğu için bazı belirtiler gözden kaçabilir. Bu tür travma geçirenlerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Tanı: Muayene bulguları ve bilgisayarlı tomografi travmanın şiddeti belirlenir. Gerekirse manyetik rezonans görüntülemeden yararlanılır.

Tedavi: Hayati tehlikenin olmadığı durumlarda gözde travmanın oluşturduğu bozukluklar tedavi edilir. Görme siniri yaralanmaları erken müdahale gerektirir.

Sol orbita yabancı cismi olan hastanın görünümü

Aynı hastanın orbita tomografisinde orbita içindeki yabancı cisimin görüntüsü