Prof. Dr. Müslime AKBABA

Orbita tümörleri

Tanımı: Orbita içerisinde birçok dokuya ait iyi veya kötü huylu tümörler gelişebilir. Bunlara yaşa gore değişiklik gösterir.

Belirtileri: Gözün arkasındaki tümörler gözün öne doğru itilmesine neden olur. Ayrıca bulundukları yere göre çift görme, göz hareketlerinde ve görmede bozukluk olabilir. Bu belirtilerin olduğu hastala orbita tomografisi veya manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri ile tümörün bulunduğu yer, yayılımı ve niteliği saptanır.

Tedavisi: Sınırları belirgin olanlar en uygun orbitotomi yaklaşımı ile tamamen çıkarılırken, yaygın olanlardan biyopsi yapılarak radyoterapi veya kemoterapi ile tedavi edilirler.

Sol göz arkasındaki  tümörün gözü öne doğru ittiği görülüyor

Orbitanın manyetik rezonans görüntülemede adele konusu içindeki kitlenin görme sinirini içe doğru ittiği görülüyor