Prof. Dr. Müslime AKBABA

Nonspesifik orbita inflamasyonu (Pseudotümör)

Tanımı: Enfeksiyöz etkenlerle olmayan orbitada gözyaşı bezini, kasları, bağ dokusunu, görme siniri kılıfını veya göz çevresini saran destek dokusunun birini veya birkaçını tutan akut, subakut veya kronik nonspesifik orbita inflamasyonudur.

Nedenleri: Belli değildir.

Belirtileri: Hastalığın tutmuş olduğu dokuya göre bulgular değişir. Gözde öne doğru büyüme, şaşılık, çift görme, göz kapaklarında düşme veya ödem, gözyaşı bezinde büyüme, görme bozukluğu, ağrı. Birlikte üveit bulguları da olabilir. Tanı için orbita tomografisi veya manyetik rezonans görüntüleme yapılır. Bazen biyopsi yapmak gerekebilir.

Tedavi: Genellikle sistemik kortizon tedavisine iyi yanıt verir. Gerektiğinde radyoterapi de uygulanır.

Sol nonspesifik orbita inflamasyonu