Prof. Dr. Müslime AKBABA

Gözyaşı sistemi tümörleri

Gözyaşı bezi tümörlerinin bir kısmı lenfoid doku diğer bir kısmı ise epitel dokuya aittir. Lenfoid dokuya ait lezyonların bir kısmı karşımıza ağrılı akut inflamasyon bulguları ile karşımıza çıkar ve antinflamatuvar tedavi ile düzelirler. Diğer bir kısmı ise lenfoproliferatif hastalıklar grubunda olup tanı biyopsi ile konur ve radyoterapi önerilir. Epiteliyal tümörler içerisinde pleomorfik adenomun cerrahi olarak çıkarılması gerekirken kötü huylu olan adenoid kistik karsinomda biyopsiyi takiben orbitektomi ve radyoterapi uygulanır.

Sağ gözyaşı bezi tümörü nedeni ile gözde öne doğru büyüme ve üstte şişlik