Prof. Dr. Müslime AKBABA

Göz kuruluğu

Tanım: Gözyaşı üretiminin azlığı veya yokluğuna göz kuruluğu (keratitis sika) denir.

Belirtileri: Gözde kızarıklık, ışıktan rahatsız olma, batma, yabancı cisim hissi (kum veya biber kaçmış gibi) ve ağrıdır.

Nedenleri: Çoğu kez nedeni belli olmamakla birlikte, Sjögren sendromu, romatoid artirit, sistemik lupus eritomatosis gibi kollajen doku hastalıkları ile birlikte görülür. Ayrıca geçirilmiş konjonktivitler, kimyasal yanıklar, bazı ilaçlar, A vitamini eksikliği, uzun süreli kontakt lens kullanımı, allerjk hastalıklar gözyaşı fonksiyonlarını bozabilirler.

Tedavi: Gözyaşı eksikliğinin nedeni araştırılmalı ve mümkünse neden ortadan kaldırılmalı. Gözyaşı yetersizliğinin şiddeti saptanarak ağırlığına göre değişen medikal ve cerrahi tedaviler uygulanmalıdır. Medikal tedavide en çok suni gözyaşı damlaları kullanılmaktadır. Ayrıca gözyaşı miktarını artıran ilaçlar, koruyucu gözlüklerde önerilmektedir. Bu tedavi yeterli olmadığında punktum tıkaçları ve gerekirse göz kapağı aralığını daraltan cerrahi tedaviler uygulanır.

Göz kuruluğu olan bir hastanın göündeki kanlanmanın görünümü

Göz kuruluğu bir hastanın floresein boyamada kuru alanların görülmesi