Prof. Dr. Müslime AKBABA

Doğuştan göz kapağı hastalıkları

Tanım: Göz kapaklarında düşüklük (ptozis) en sık görülen doğuştan göz kapağı hastalıklarının başında gelir. Ayrıca entropiyon (kapağın içe dönmesi), ektropiyon (kapağın dışa dönmesi), distikiyazis (ikinci bir sıra kirpik), epiblefaron (alt kapağın kıvrımının olmayıp kenarın yukarı dönmesi), epikantüs (kapağın iç kenarında buruna doğru dikey yarım ay şeklinde kıvrım), telekantüs (iki göz kapağı arasındaki mesafenin normalden fazla olması), ankiloblefaron (alt ve üst kapağın arasında yapışıklık), kolobom (kapağın tam oluşamaması),  koristomatöz lezyoanlar(dermoid, epidermoid kistler), kriptoftalmi (cildin alından yanağa doğru kesintisiz bir şekilde uzanması), euroblefaron (kapağın aralığının özellikle dış kısımda geniş olması) başlıca kapak anomalileridir.

Tedavisi: Doğuştan itibaren olan gözü ve görmeyi etkileyen anomaliler hemen tedavi edilmelidir.  Diğer anomaliler ise çocuk okula başlamadan önce düzeltilmelidir.

Doğuştan göz kapağı hastalıkları

Blefarofimozis sendromu olan bir olguda ptozis, telekantus ve epikantusun görünümü

Doğuştan göz kapağı hastalıkları

Sağ üst kapağın kısmi eksikliği (kolobom)