Prof. Dr. Müslime AKBABA

Yayınlar

Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler
1. Yalaz M, Othman İ, Nas K, Eroğlu A, Çıkıntaş Z, Homurlu D, Ashouri A: The Frequency of Pseudo exfoliation Syndrome in the Eastern Mediterranean Area of Turkey. Acta Ophthalmica 70:1992, 209-13
2. Altınbaşak Ş, Baytok V, Yalaz M, Önenli N: Aicardi Syndrome. A Case and Review of the Literature. The Turkish Journal of Pediatrics, 35: 1993, 305-12
3. Soylu M, Özcan K, Yalaz M, Varinli S, Slem G: Dirofilariasis: An Uncommon Parasitosis of the Eye. Br J Ophthalmol, Vol 77, 1993, 602-3,
4. Yalaz M, Yağmur M, Anlı A, Hacıyakupoğlu G: Refractive status in Congenital Ptosis. Orbit, Vol15:2, 1996, 77-80
5. Yalaz M, Hacıyakupoğlu G, Aksungur E, İşigüzel İ: Inferior Ophthalmic Vein Varix and Thrombosis. Orbit, Vol 15:2, 1996, 81-84
6. Yalaz M, Demircan N, Yağmur M, Hacıyakupoğlu G: Mersilene Mesh: Long-term Results in Oculoplastic Surgery, Orbit, Vol 16:3, 1997, 217-23
7. Soylu M, Demircan N, Yalaz M, İşigüzel İ: Etiology of Pediatric Perforating Eye Injuries in Southern Turkey.
8. Soylu M, İşigüzel İ, Demircan İ, Yalaz M, Aikimbaev KS: Haemodynamic Changes in OcularBehcet’s Disease. Br J Ophthalmol. Sep;82(9): 1998, 1090-1
9. Ersöz C, Yağmur M, Ersöz TR, Yalaz M: Preoperative Brush and Impression Cytology in OcularSurface Squamous Neoplasms. Acta Cytologica Volume 47, Number1/January-February, 2003,13-15
10. Yalaz M, Fırıncıoğulları E, Zeren H: Use of Mitomycin and 5 Fluorouracil in External Dacriyocystorhinostomy. Orbit, 1999, Dec; 18 (4):239-45
11. Yalaz M, Ozcan AA, Akçalı Ç, Soylu L: Lacrimal Intubation with the Ritleng System in Reccurrent Congenital Nasolacrimal Duct Obstrution in Children. ORL 66:2004, 35-37
12. Özcan AA, Yağmur M, Yalaz M: Management of Scleral Defect With Phacocele. Ann Ophthalmol, 37:2005, 1-2
13. Beden U, Yalaz M, Gungor I, Sulu Y, Erkan D: Lateral Canthal Dynamics, Correlation withPeriorbital Anthropometric Measurements, and Effect of Age and Sleep Preference Side on EyelidMetrics and Lateral Canthal Tendon. Eur J Ophthalmol, Mar-Apr;17(2): 2007, 143-50
14. Durdu M, Gokce S, Bagirova M, Yalaz M, Allahverdiyev A, Uzun S. Periocular Involvement in Cutaneous Leishmaniasis. J Eur Acad Dermatol Venerol, Feb;21 (2):2007, 214-8
15. Akbaba M, Karslıoğlu Ş, Damlacık A, Karcıoğlu ZA. Intradiploic Epidermoid Cyst of Frontal Bone
with Spontaneous Fistulization to Eyelid. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2011 Apr 1. [Epub ahead of print]
16. Akbaba M, Hacıyakupoğlu G, Uğuz A, Karslıoğlu Ş, Karcıoğlu ZA. Congenital Intrascleral Cyst. Clinical Ophthalmology 2011: 5 583-585
17. Buttanri IB, Serin D, Karslioglu S, Akbaba M, Ari S, Fazil K: Effect of Suturing the Silicone Rod to the Tarsal Plate and the Suture Material Used on Success of Frontalis Suspension Surgery. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2012 Dec 11. [Epub ahead of print]
18. Karslıoğlu S, Buttanrı IB, Fazıl K, Serin D, Akbaba M: Long-term outcomes of pegged and unpegged bioceramic orbital implants. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2012 Jul-Aug;28(4):264-7.
19. Buttanri IB, Serin D, Karslioglu S, Akbaba M, Fazil K, Acar B, Sevim MS: The outcome of silicone intubation and tube removal in external dacryocystorhinostomy patients with distal canalicular obstruction. Eur J Ophthalmol. 2012 Feb 27;22(6):878-881. 

Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Akbaba M: Kliniğimizde Uygulanan Oftalmik B-scan Ultrasonografi Sonuçları. Çukurova Üni. Tıp Fak. Derg. 13:1, 1988, 66-71

2. Akbaba M, Hepdoğan B, Soylu M: Özellik Gösteren İlginç Göz İçi ve Orbita Yabancı Cisimleri.  Çukurova Üni. Tıp Fak. Derg. 13:1, 1988, 89-92

3. Varinli İ, Slem G, Varinli S, Akbaba M: Solitary Eusinophilic Granuloma on the Lateral Orbital Wall.  Çukurova Üni. Tıp Fak. Derg. 13:4, 1988, 573-75

4. Yalaz M, Oğuz M, Yağmur M, Kaya A, Doran F: Orbita Tümörlerinde Ultrasonografi ve Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Değeri. T Oft Gaz 20, 1989, 56-59

5. Akman H, Arıboğan A, Yalaz M, Işık G: Propofol ve Thiopentonun Göz İçi Basıncına Laringoskopi ile Entübasyonun Sebep Olduğu Hemodinamik Değişikliklere Etkilerinin Karşılaştırılması. Çukurova Üni. Tıp Fak. Derg. 1990, 15:2, 173-78

6. Yalaz M, Soylu M, Özcan K, Slem G, Varinli S: Gözde Nadir Bir Parazitoz: Dirofilarya Konjonktiva. T Oft Gaz 20: 1990, 454-55

7. Yalaz M, Varinli S, Varinli İ: Oftalmik Tümör ve Tümör Benzeri Lezyonların Kliniko-Patolojik Değerlendirilmesi. T Oft Gaz 20: 1990, 462-66

8. Kıvanç Ö, Yalaz M, Acartürk S, Varinli İ: Orbital Ekzenterasyonlarda Temporal Kas Flebi İle Onarım. Çukurova Üniv Tıp Fak Derg 16:1, 1991, 31-36

9. Acar MA, Akbaba M, Yalaz M: Çukurova Bölgesinde Aftöz Stomatit Prevalansı. Deri Hast Frengi Araş 25:1, 1991, 35-37

10. Yalaz M: Ptozis Cerrahisindeki Yenilikler. T Oft Gaz 21: 1991, 423-28

11. Yalaz M, Slem G: Pseudoeksfoliasyon Sendromunda Ön Kamara Açısı Genişliğinin Glokom Üzerine Olan Etkisi. Türkiye Klinikleri Oft Derg Cilt 1, Sayı 1, 1992, 75-77

12. Yalaz M, Slem G: Tiroid Hastalıklarına Bağlı Kapak Retraksiyonunda Cerrahi Yöntemler. Türkiye Klinikleri Oft Derg Cilt 1, Sayı 2, 1992, 141-43

13. Bozdemir H, Sarıca Y, Yalaz M, Karataş M: Hipertiroid Oftalmopatilerde Visual Uyarılmış Potansiyeller. Çukurova Üniv Tıp Fak Derg Cilt 18, 1993, 25-29

14. Anlı A, Yağmur M, Yalaz M, Slem G: Çocukluk Çağı Oftalmik Tümörleri. Acta Oncologica Turcica, Cilt 28, No 1-2, 1995, 13-15

15. Yalaz M, Anlı A, Yağmur M, Demircan N, Slem G, Tanyeli A: Retinoblastom: Tanı, Tedavi ve Sonuçlar. . Acta Oncologica Turcica, Cilt 28, No 3-4, 1995, 83-86

16. Demircan N, İşigüzel İ, Yalaz M, Soylu M, Eroğlu A, Aikimbaev KS: Santral ve Branş Ven tıkanıklığında Hemodinamik Değişiklikler (Renkli Doppler Görüntüleme Analizi). Retina-Vitreus, Sayı 3, 1995, 87-93

17. Yağmur M, Güleç A, Yalaz M, Ersöz TR: Konjonktivanın İnvaziv Squamöz Hücreli Karsinomunda Uygulanan Kitle Eksizyonu ile Kriyoterapi Tedavisinin Erken Sonuçları. MN Oftalmoloji, Cilt 3, Sayı 3, Retina-Tümör Özel Sayısı, 1996, 115-17

18. Özdemir N, Soylu M, Ersöz TR, Yalaz M, Slem G: Betaxolol Tedavisi Alan Açık Açılı Glokomlu Olgularda Orbital Kan Akımı Değişikliklerinin Renkli Doppler Görüntüleme İle Analizi. MN Oftalmoloji, 3:2, 1996, 130-32

19. Yalaz M, Soylu M, Demircan N, İşigüzel İ, Aikimbaev KS: Oftalmik Tümörlerde Renkli Doppler Görüntüleme. MN Oftalmoloji, Cilt 3, Sayı 3, Retina-Tümör Özel Sayısı, 1996, 133-37

20. Soylu M, Demircan N, İşigüzel İ, Yalaz M, Hacıyakupoğlu S, Aikimbaev KS: Anterior Nonarteritik İskemik Optik Nöropatide Görülen Hemodinamik Değişiklikler. Retina-Vitreus, Sayı 3, 1996, 639-43

21. Yalaz M, Özgan Y: Skatrisyel Üst Kapak Entropionunda Cerrahi Yöntemler. T Oft Gaz, 27: 1997, 72-5

22. Yalaz M, İşigüzel İ: Ptozis Cerrahisinde Başarıyı Artıran Faktörler. T Oft Gaz, 27;1997, 132-135

23. Yalaz M, İşigüzel İ, Demircan N, Soylu M, Aikimbaev KS, Burgut R: Yaşa Bağlı Oküler Hemodinamik Değişiklikler. MN Oftalmoloji Derg 6(4): 1999, 390-93

24. Yalaz M, Özcan AA, Demircan N, Yağmur M: Fasial Paralizili Olgularda Lagoftalminin Düzeltilmesi. T Oft Gaz 31; 8 (4): 2001, 534-540

25. Erdoğan H, Argın A, Yalaz M, Hacıyakupoğlu G: Konjenital Ptozis ve Şaşılık Birlikteliği. T Oft Gaz, 34: 2005, 473-79

26. Argın A, Erdoğan H, Yalaz M: Kronik Progressif Oftalmoplejili Olgularda Tedavi  Yaklaşımları. T Oft Gaz, 35: 2005, 93-99

27.Yalaz M: Orbita Sellüliti ve Preseptal Sellülit. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci. 2:42, 2006, 87-93

28. Yalaz M: Göz Kapağı Kenarını İçe Döndüren Sebepler ve Tedavi Yaklaşımları. Oküloplastik Cerrahi Özel Sayısı. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci. 3:25, 2007, 29-33

Kitap bölümleri:

1. Gözkapağı Tümörlerinin Değerlendirilmesi. Oküloplasti. Gözyaşı sistemi, Gözkapağı, Orbita. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No. 1, 2003, sayfa 119-124

2. Alt Gözkapağı Tümörlerinde Rekonstrüksiyon Yöntemleri. Oküloplasti. Gözyaşı sistemi, Gözkapağı, Orbita. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No. 1, 2003, sayfa 133-140

3. Ptozis. Oküloplasti. Gözyaşı sistemi, Gözkapağı, Orbita. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No. 1, 2003 sayfa 193-208

4. Orbita Tümörlerinin Tanı ve Tedavisi. Oküloplasti. Gözyaşı sistemi, Gözkapağı, Orbita. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No. 1, 2003, sayfa 374-390,

5. Oküloplasti. Oftalmolojide Sorularla Eğitim. Ed. Doç. Dr. Kadircan Keskinbora Bölüm IV., Nobel Tıp Kitabevi, 2004, 175-209

6. Orbitanın kistik tümörleri. Oküler Onkoloji. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No. 6, 2008, sayfa 287-304