Prof. Dr. Müslime AKBABA

Toplantılar

Davetli Konferans ve Konuşmacı:

 1. Orbita Travmalarında Cerrahi Yaklaşımlar.  TOD Konya Şubesi, Aylık Bilimsel Toplantı, Konya, 1993
 2. Oftalmik Tümörlerde Tanı Yöntemleri. Tümör Paneli, TOD XVIII. Ulusal Kongresi, Antalya, 1994
 3. Oftalmik Tümörlerde Renkli Doppler Görüntüleme.          Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Toplantılar Konferansı, Ankara, 1994
 4. Kapak Şekil Bozuklukları Paneli. TOD İstanbul Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, İstanbul, 1995
 5. RDG’de Normal Oftalmik Hemodinami. RDG Paneli, TOD XVIII. Kış Sempozyumu, Antalya , 1995
 6. İnvolüsyonel Entropion. Kapak Şekil Bozuklukları Paneli, TOD Erzurum Şubesi Bahar Sempozyumu, Rize, 1996
 7. 7.   Levator Cerrahisi. Ptozis Cerrahisi Paneli, TOD XXX. Ulusal Kongresi, Antalya, 1996
 8. Konjenital Epiforalarda Medikal Tedavi. TOD Ankara Şubesi Aylık Bilimsel Toplantı, Ankara, 1996
 9. Konjenital Epiforalarda Tedavi. TOD Konya Şubesi Aylık Bilimsel Toplantı, Ankara, 1996
 10. Konjenital Nazolakrimal Kanal Tıkanıklıklarının Kliniği ve Nedenleri. KNLKO Paneli,TOD XXXI. Ulusal Kongresi, İstanbul, 1997
 11. Gözün Estetik Görünümünü Düzeltmede Oküloplasti ve Kapak Kitlelerinde Rekonstrüksiyon. TOD XXXI. Ulusal Kongresi Kursu, İstanbul, 1997
 12. Ptozis ve Cerrahisi Konferans, Mersin, 1998
 13. Levator Cerrahisi Ptozis ve Blefarofimozis Kursu, TOD XXXII. Ulusal Kongresi, Bursa, 1998
 14. Kapak ve Kaş Ptozisi, Blefaroplastiler Yaşlılıkta Ortaya Çıkan Anomalilerinin Düzeltilmesindeki Gelişmeler Paneli, XX. Kış Sempozyumu, Bursa, 1998
 15. 15. Senil Entropium Entropium Kursu, TOD XXXIII. Ulusal Kongresi, İzmir, 1999
 16. Canlı Cerrahi Oküloplastik Cerrahi, Ege Üniversitesi Göz Hast. ABD. II. Canlı Cerrahi Toplantısı, İzmir, 2002
 17. Fasial Paralizide Altın İmplantasyonu. Oftalmolojide İmplantlar ve Eksplantlar, TOD Çukurova Şubesi Yaz Sempozyumu, Adana, 2002
 18. Göz Kapağı, Lakrimal Sistem ve Orbita Travmalarında Yaklaşım. TOD Konya-Antalya Şubesi aylık Bilimsel Toplantısı, Konya, 2003
 19. Oftalmolojide Eğitim Buluşması Sonuç Bildirgesi. Komitesi Eğiticiler Adına Sunuculuk, İzmir, 2003
 20. Farklı Ptozis Olgularında Tanı ve Tedavi. Yuvarlak Masa Toplantısı. TOD Ankara Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, Ankara, 2003
 21. 21. Canlı Cerrahi I. Batı Karadeniz Oftalmoloji Toplantısı, Zonguldak, 2003
 22. Yaygın İnflamatuvar Orbita Hastalıkları, TOD Bursa Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, Bursa, 2003
 23. 23. Tiroid Orbitopati ve Tedavisi Konferans, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 2004
 24. Göz kapağı, Lakrimal Sistem ve Orbita Travmaları ve Tedavi Yaklaşımları Paneli, TOD 1. Mart Sempozyumu, Diyarbakır, 2004
 25. Tiroid Orbitopatide Cerrahi Dışı Tedaviler. TOD İzmir Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı  İzmir, 2004
 26. Orbita Tümörlerinde Cerrahi Kurs, TOD 38. Ulusal Kongresi, Antalya, 2004
 27. Lakrimal Sistem Problemleri ve Tedavisi. TOD 2. Mart Sempozyumu, ‘Dr. Nejat Tunç Anısına’ Pediatrik Oküloplastik sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları Paneli, Erzurum, 2005
 28. Tiroid Orbitopatilerde Yumuşak Doku Tutulumu  ve Tedavisi Paneli, TOD Çukurova Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, Adana, 2006
 29. Pseudötümörler. Orbitanın Sık Rastlanan Tümörleri Paneli, TOD XXIX. Bahar Sempozyumu, İstanbul, 2006
 30. 30. Blefaroplastiler. Kurs, TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006
 31. Oküloplastik Olgu Sunumları. Moderatör ve olgu sunumları, TOD XXX Bahar Sempozyumu, İstanbul, 2007
 32. Orbita Tümörleri İnteraktif Olgu Sunumları. İnteraktif Kurs, Tartışmacı, 41. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2007
 33. Oküloplastik Olgu Sunumları. Moderatör ve Olgu Sunumları,  İnteraktif Kurs, 41.  TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2007
 34. Tiroid Orbitopati ve Tümörlerde Cerrahi Paneli, TOD 29. Kış Sempozyumu, Oküloplastik Cerrahide Yenilikler Paneli, 18-20 Ocak 2008, Antalya
 35. Geriatrik Okuloplastik Sorunlar Paneli, TOD 21. Yaz Sempozyumu, Haziran 2008, Kapadokya
 36. Oküloplastik Canlı Cerrahi Günleri. TOD Oküloplastik Cerrahi Birimi ve Kocaeli Üniversitesi, 19-21 Eylül 2008, Kocaeli
 37. TOD 42. Ulusal Kongresi, Göz Çevresi Estetiği Paneli, 19-23 Kasım 2008, Antalya
 38. TOD 43. Ulusal Kongresi, Oküloplastik Cerrahide Acil Durumlar Etkileşimli Toplantısı, 11-15 Kasım 2009, Antalya
 39. TOD 7. Mart Sempozyumu, Pediatrik Oftalmoloji, Oküloplastik ve Çocukluk Çağı Tümörleri Paneli, 5-7 Mart 2010, Kayseri
 40. TOD Oküloplastik Cerrahi Birimi IV. Canlı Cerrahi Toplantısı, 20-21 Mart, 2010, İstanbul
 41. TOD Ankara Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı Ptozis Paneli, 20 Mayıs 2010
 42. TOD 44. Ulusal Kongresi, Konferans, Ptozis Cerrahisinde başarıyı etkileyen Faktörler, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya
 43. İstanbul Üniversitesi Oküloplastik Günleri. Canlı cerrahi. 5-7 Kasım 2010, İstanbul
 44. TOD İstanbul Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, Oküloplastik Cerrahide Komplikasyonlar Paneli, 25 Kasım 2010, İstanbul
 45. TOD Oküloplastik Cerrahi Birimi Aktif Üye Toplantısı, 15-16 Ocak 2011, Abant, Bolu
 46. TOD XXXI Nisan Kursu, Oküloplastik Cerrahi, Orbita Hastalıklarında Cerrahi Yaklaşım Paneli, 1-3 Nisan 2011
 47. TOD 45.Ulusal Kongresi. Nazal Endoskop ve Transkanaliküler Multi Diyot Lazer Kullanımı. Uygulamalı Kurs. 5-9 Ekim 2011, Antalya
 48. TOD İstanbul Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı ‘Lakrimal ve Kapak Cerrahisinde Tartışmalı Konular Panelinde panelist. 15 Aralık 2011, İstanbul
 49. TOD Oküloplastik Cerrahi 2. Aktif üye Toplantısı, 14-15 Ocak 2012, Bursa
 50. TOD Diyarbakır Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, Konuşmacı. Konjenital Nazolakrimal Kanal Tıkanıklarında Yaklaşım,  Ptozis Cerrahisinde Başarıyı Etkileyen Faktörler, Fasiyal Paralizide Kapak Cerrahisi,18 Şubat 2012, Diyarbakır
 51. TOD 9. Mart Sempozyumu, Göz Travmaları, Oftalmik Aciller ve Medikolegal Oftalmoloji ‘Oküloplastik Aciller Paneli’ Oturum Başkanı, 16-18 Mart 2012, Adana
 52. TOD 9. Mart Sempozyumu, Göz Travmaları, Oftalmik Aciller ve Medikolegal Oftalmoloji,’Transkanaliküler Multidiod Laser DSR Uygulaması’ Uydu Sempozyumu. Oturum Başkanı. 16-18 Mart 2012, Adana
 53. TOD Oküloplastik Cerrahi Birimi 1. Video-Cerrahi Sempozyumu, ‘Lakrimal sistem Cerrahisi 2’ Oturum Başkanı, 5-6 Mayıs, 2012, İzmir
 54. 16 th Afro Asian Congress of Ophthalmology, ‘Oculoplasty’ Free Paper, Chairperson, June 13-16, 2012 Harbiye Military Museum, Istanbul, Turkey
 55. TOD 35. Bahar Sempozyumu.  Oftalmolojide Komplikasyonlar. Oküloplastik Cerrahi Komplikasyonları Paneli, Panelist 18-20 Mayıs 2012, İstanbul
 56. TOD 25. Yaz Sempozyumu. Oküler Cerrahide, Dün, Bugün, Yarın. ‘Oküloplastik Cerrahide Güncel Yaklaşımlar’ Paneli. Oturum Başkanı. 22-24 Haziran 2012, Mardin
 57. TOD 25. Yaz Sempozyumu. Oküler Cerrahide, Dün, Bugün, Yarın.’Transkanaliküler Multidiod Laser DSR Uygulaması’ Uydu Sempozyumu. Oturum Başkanı. 22-24 Haziran 2012, Mardin
 58. TOD 46. Ulusal Kongresi. Oküloplastik Cerrahi Birimi Kursu-3. Botulinum Toksini: Göz Çevresindeki Uygulamaları. Esansiyel Blefarospazmda Botulinum Toksini Tedavisi. TOD 46. Ulusal Kongresi17-21 Ekim 2012, Antalya
 59. TOD 45.Ulusal Kongresi. Nazal Endoskop ve Transkanaliküler Multi Diyot Lazer Kullanımı. Uygulamalı Kurs. 5-9 Ekim 2011, Girne, KKTC
 60. TOD İstanbul Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı ‘Lakrimal ve Kapak Cerrahisinde Tartışmalı Konular Panelinde panelist. 15 Aralık 2011, İstanbul
 61. TOD Oküloplastik Cerrahi 2. Aktif üye Toplantısı, 14-15 Ocak 2012, Bursa
 62. TOD Diyarbakır Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, Konuşmacı. Konjenital Nazolakrimal Kanal Tıkanıklarında Yaklaşım,  Ptozis Cerrahisinde Başarıyı Etkileyen Faktörler, Fasiyal Paralizide Kapak Cerrahisi,18 Şubat 2012, Diyarbakır
 63. TOD 9. Mart Sempozyumu, Göz Travmaları, Oftalmik Aciller ve Medikolegal Oftalmoloji ‘Oküloplastik Aciller Paneli’ Oturum Başkanı, 16-18 Mart 2012, Adana
 64. TOD 9. Mart Sempozyumu, Göz Travmaları, Oftalmik Aciller ve Medikolegal Oftalmoloji,’Transkanaliküler Multidiod Laser DSR Uygulaması’ Uydu Sempozyumu. Oturum Başkanı. 16-18 Mart 2012, Adana
 65. TOD Oküloplastik Cerrahi Birimi 1. Video-Cerrahi Sempozyumu, ‘Lakrimal sistem Cerrahisi 2’ Oturum Başkanı, 5-6 Mayıs, 2012, İzmir
 66. 16 th Afro Asian Congress of Ophthalmology, ‘Oculoplasty’ Free Paper, Chairperson, June 13-16, 2012 Harbiye Military Museum, Istanbul, Turkey
 67. TOD 35. Bahar Sempozyumu.  Oftalmolojide Komplikasyonlar. Oküloplastik Cerrahi Komplikasyonları Paneli, Panelist 18-20 Mayıs 2012, İstanbul
 68. TOD 25. Yaz Sempozyumu. Oküler Cerrahide, Dün, Bugün, Yarın. ‘Oküloplastik Cerrahide Güncel Yaklaşımlar’ Paneli. Oturum Başkanı. 22-24 Haziran 2012, Mardin
 69. TOD 25. Yaz Sempozyumu. Oküler Cerrahide, Dün, Bugün, Yarın.’Transkanaliküler Multidiod Laser DSR Uygulaması’ Uydu Sempozyumu. Oturum Başkanı. 22-24 Haziran 2012, Mardin
 70. TOD 46. Ulusal Kongresi. Oküloplastik Cerrahi Birimi Kursu-3. Botulinum Toksini: Göz Çevresindeki Uygulamaları. Esansiyel Blefarospazmda Botulinum Toksini Tedavisi. TOD 46. Ulusal Kongresi17-21 Ekim 2012, Antalya