Prof. Dr. Müslime AKBABA

Sık sorulan sorular

Graves Hastalığı

S. Tiroide bağlı göz hastalığı (Graves hastalığı) kimlerde görünür?

C. Her yaşta görülmekler birlikte daha çok genç yaşta kadınlarda, orta ve ileri yaşlarda da erkeklerde daha sıktır. Gençlerde hafif bulgularla seyrederken, ileri yaşlarda bulgular daha şiddetlidir.

S. Tiroid hastalığına bağlı göz belirtileri nelerdir?

C. Hastalığın evresine ve şiddetine göre değişen birçok belirti vardır. Hastalık başlıca aktif ve inaktif olmak üzere iki evreye ayrılır. Aktif dönemde kapaklarda retraksiyon (geriye doğru çekilme), ödem, gözde kızarıklık, ağrı, öne doğru itilme, çift görme ve görme bozukluğu olabilir. İnaktif dönemde gözlerin fazla açık olması, tam kapanmaması, çift görme ve önde doğru itilme görülebilir.

S. Tiroid hastalığı tedavi edildiğinde gözdeki belirtilerde düzelir mi?

C. Aktif dönemde hafif göz belirtileri olan hastalarda tiroid hastalığının kontrol altına alınması gözdeki belirtilerde düzelme sağlamakla birlikte, gözün bu konuda deneyimli olan göz hekimleri tarafından tedavi edilmesi gerekir. Tedavi aktif ve inaktif evrede farklılık gösterir. Endokrin ve göz uzmanlarının hastayı ortak takip etmesi hastalarda en iyi sonucun alınmasını sağlar.

S. Radyoaktif iyot tedavisi göz hastalığını artırır mı?

C. Göz hastalığı olan hastalarda radyoaktif iyot tedavisi sırasında gerekli önlemler alınmamışsa göz belirtileri ağırlaşabilir.

S. Graves hastalarının sigara içmesi sakıncalı mıdır?

C. Evet. Sigara içenlerde göz belirtileri daha sık görülmekte ve daha ağır geçmektedir.

S. Graves hastalığı ile diyabet arasında ilişki var mıdır?

C. Evet. Orta ve ileri yaşlarda diyabet, miyasteni, pernisiyöz anemi ve vitiligo gibi diğer otoimmün hastalıkların birlikteliği sıktır.

S. Gözdeki şekil bozukluğu tedavi edilebilir mi?

C. Aktif dönemde tirod bezinin aşırı çalışmasının kontrol altına alınması ve kortizon tedavisi hastaların büyük bir kısmında düzelme sağlar. Kortizona cevap alınamayan ve görmenin tehdit altında olduğu durumlarda dekompresyon cerrahisi yapılır. Bu operasyon hem görme hem de görünüm üzerine etkilidir. İnaktif evrede de çeşitli cerrahi yöntemler (dekompresyon, retraksiyon ve şaşılık cerrahisi, blefaroplasti) şekil bozukluğunu düzeltir.

S. Tedavi sonrasında hastalık nükseder mi?

Göz bozukluklarının tedavi edilmesi hastalığının nüksetmesine engel değildir. Bunu önceden tahmin etmek mümkün değildir. Hastaların periodik kontrolleri nüksün erken tanınarak tedavisinin daha kolay yapılmasını sağlar.

 

Göz Kapağı Düşüklüğü

S. Göz kapağı düşüklüğü kimlerde görülür?

C. Her yaşta birçok nedenle göz kapağında düşüklük olur.

S. Göz kapağı düşüklüğü yapan sebepler nelerdir?

C. Doğuştan olabildiği gibi, yaşlanma, yaralanma, tümörler, bazı nörolojik hastalıklar,  kas hastalıkları, enfeksiyonlar,  uzun süreli kontakt lens kullanımı, protez kullanımı başlıca kapak düşüklüğü yapan sebeplerdir.

 S. Göz kapağı düşüklüğü görmeyi bozar mı?

C. Göz kapağı pupillayı (göz bebeği) etkilediğinde görmeyi bozar.

S. Doğuştan göz kapağı düşüklüğü göz tembelliği yapar mı?

C. Doğuştan kapak düşüklüğü görmeyi etkiliyorsa tembellik oluşturur.

S. Doğuştan düşük olan göz kapağı bebek büyüdükçe düzelir mi?

C. Hayır, düzelmez.

S. Göz kapağı ameliyatları ameliyatları estetik midir?

C. Göz kapağı düşüklüğü görmeyi etkilediği zaman yapılan ameliyat sadece estetik değil, fonksiyoneldir.

S. Göz kapağı düşüklüğünün tedavisi nasıl yapılır?

Göz kapağının düşüklüğünün tedavisi sebebine göre değişir. Doğuştan olanlar ile yaşlanmaya bağlı olarak gelişen düşüklüklerin tedavisi cerrahidir. Diğer sebeplerle olan düşüklüklerde sebebe yönelik tedavi yapılır. Buna rağmen düzelme olmaz ise kapak cerrahi olarak kaldırılır.

S. Doğuştan göz kapağı düşük olan çocuklar ne zaman ameliyat edilmelidir?

C. Görmeyi etkileyecek kadar düşük ise hemen, değilse okula başlamadan kapak düşüklüğü düzeltilmelidir.

S. Göz kapağı ameliyatları nasıl yapılır?

C. Çocuklarda genel, gençlerde ve erişkinlerde lokal anestezi altında yapılır. Ameliyatın şekli kapağı kaldıran kasın gücüne göre değişir. Ameliyat sonrasında kapak yüksekliği tatminkar değilse erken dönemde revizyon yapılarak simetri sağlanır.

S. Göz kapağı ameliyatlarından sonra göz açık kalır mı?

C. Kapağın açan kasın gücü iyi değilse gece uyurken bir miktar açık kalabilir.

S. Ameliyattan sonra göz kapağı tekrar düşer mi?

C. Nadir de olsa başarılı bir ameliyattan aylar sonra göz kapağında tekrar düşüklük olabilir.

S.Daha önce başarılı sonuç elde edilmemiş hastalar yeniden ameliyat olabilir mi?

C. Evet. Hastanın göz kapağının durumu yeniden değerlendirilip en uygun yöntem seçilerek yeniden ameliyatla göz kapağı kaldırılır.