Prof. Dr. Müslime AKBABA

Özgeçmiş

image2013-01-16-151252
PROF. DR. MÜSLİME AKBABA (YALAZ)

Doğum Tarihi : 19/10/1958

Doğum Yeri : Maden

Eğitim:

 • 23 Nisan ilkokulu, Konya, 1965-1969
 • Etlik Ortaokulu, Ankara, 1969-1972
 • Kız Lisesi, Ankara, 1972-1975
 • Hacettepe Üniversitesi Sivas Tıp Fakültesi, Ankara, 1975-1981
 • Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas, 1981-1982
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, 1984-1987

Akademik Ünvanlar:

 • Göz Hastalıkları Uzmanı; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 1987
 • Yardımcı Doçentlik; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 1988
 • Doçentlik; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 1992
 • Profesörlük; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 1997

Sorumluluklar-Görevler:

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabiilim Dalında aşağıda belirtilen birimlerden sorumlu öğretim Üyesi olarak çalışmıştır.

 1. Glokom – 1987-1993
 2. Oküloplastik Cerrahi – 1987-2007
 3. Orbita ve Tümör Cerrahi – 1987-2007
 4. Lakrimal Cerrahi – 1987-2007
 5. Oftalmik Radyodiagnostik Görüntüleme – 1987-2007
 6. Oküler Onkoloji – 1987-2007

Üyesi Olduğu Kuruluşlar:

 1. Türk Tabipler Birliği
 2. Türk Oftalmoloji Derneği
 3. Türk Oftalmoloji Derneği Oküloplastik Cerrahi Birimi Yürütme Kurulu Üyeliği
 4. Türk Oftalmoloji Derneği oküler Onkoloji Birimi Aktif Üyesi
 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 6. European Society of Oculoplastic and Reconstructive Surgery

Çalışma alanı:

Genel göz hastalıkları dışında oküloplastik ve orbita cerrahisi, oküler onkoloji, gözyaşı sistemi hastalıkları konusunda çalışmaktadır.